ARTYKUŁ W RADLINIOKU

W piątym numerze RADLIN!OK-a zamieszczono artykuł „W Radlinie powstaje Izba Regionalna”, który prezentował podstawowe informacje o inicjatywie nawiązującej do istniejącej w niedalekiej przeszłości Izby Pamięci. Inicjatywa reaktywacji Izby Pamięci pojawiała się już w różnych kręgach od paru lat, nie przekładając się jednak na konkretne działania.

W 2013 r. Miasto Radlin przystąpiło do projektu innowacyjnego testującego pod nazwą „Od partnerstwa do kooperacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego innowacyjnego projektu testowany jest nowatorski Model Kontraktowania Usług Społecznych, którego jednym z elementów jest Zlecanie prowadzenia instytucji. Przystąpienie Miasta Radlin do tego projektu, po przeprowadzeniu stosownych procedur, zaowocowało ostatecznie zawarciem umowy zlecającej Radlińskiemu Towarzystwu Kulturalnemu, w ramach Zlecania prowadzenia instytucji, utworzenie i prowadzenie Izby, która będzie nosiła nazwę Izby Regionalnej.

Otwarcie Izby Regionalnej Miasta Radlin odbyło się w dniu Święta Niepodległości 11 listopada br. 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo