PROWADZENIE IZBY REGIONALNEJ MIASTA RADLIN 2015

Celem projektu jest prowadzenie utworzonej w minionym roku Izby Regionalnej. Prowadzenie Izby to wielorakie działania: techniczne, organizacyjne, merytoryczne i edukacyjne w dziedzinie historii, tradycji regionu oraz zwyczajów ludowych. Działaniami technicznymi będzie wyposażenie Izby w niezbędny sprzęt. Działaniami organizacyjnymi będą czynności dokumentujące zasoby Izby, pozyskiwanie nowych zasobów, szeroka informacja o działalności Izby, angażowanie społeczności Radlina i okolic do dzielenia się pamiątkami historycznymi lub ich prezentowanie dla celów dokumentacyjnych. Działaniami merytorycznymi w dziedzinach jw. będzie usystematyzowanie udokumentowanej lub dostępnej wiedzy, zdobycie nowej wiedzy, pozyskiwanie różnorodnych informacji oraz  opracowywanie, przetwarzanie i dostosowanie zebranych zasobów dla potrzeb edukacyjnych i popularyzatorskich. Działaniami edukacyjnymi i popularyzatorskimi będzie organizowanie wystaw i ekspozycji w tym co najmniej jednej stałej, prelekcji, lekcji historycznych i lekcji z regionalizmu.

Projekt prowadzenia przez stowarzyszenie instytucji w postaci Izby Regionalnej jest projektem innowacyjnym, bowiem do tej pory w Radlinie nie realizowano podobnego projektu.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo