ŚWIĄTECZNE ZAMIESZANIE 2015

Projekt „Świąteczne zamieszanie” ma na celu przeciwstawienie się trendom propagowanym przez kulturę masową, która przyczynia się do eliminowania z pokładów tożsamości tego co stanowi o jej kształtowaniu się, wartości i celów, które przez pokolenia przyczyniały się do formowania poczucia bycia mieszkańcem tej części Polski jaką jest Śląsk, dla nas Radlin. Podstawą kształtowania się tożsamości lokalnej jest przekaz pokoleniowy tego co stanowi o odrębności lokalnych społeczności, których różnorodność tworzy bogactwo, zasoby kultury regionalnej. Unifikująca rola środków masowego przekazu wypłukuje z pokładów tożsamości te elementy, które nadają sens istnienia. Tym samym czyni  nas uczestnikami masowej kultury konsumpcyjnej. Bez patriotyzmu lokalnego nie ma patriotyzmu obywatelskiego. Nie jest przypadkowym fakt, iż młode pokolenie tak szybko traci poczucie tożsamości i jest mu obojętnym to w jakim kraju żyje. Oznacza to, iż w zamyśle realizacja projektu ma przyczynić się do odkrycia na nowo swojej przeszłości i dopiero na jej pokładach budować nową przyszłość.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo