ZMIANA W REGULAMINIE

Informujemy, że z dniem 2 marca 2015 r. uległy zmianie zapisy paragrafu 5 Regulaminu Izby Regionalnej, w części dotyczącej dnia, w którym Izba jest dostępna dla zwiedzających. Dniem tym od dnia 2.03.2015 r. będzie czwartek. Pozostałe zapisy paragrafu piątego nie uległy zmianie.

Zmianie uległ też paragraf nr 7.

Otrzymał brzmienie: Osobą odpowiedzialną za Izbę, jej mienie i zarządzanie, nadzór nad zbiorami, ewidencję eksponatów, jest Kustosz Izby Regionalnej Miasta Radlin zatrudniony przez  Radlińskie Towarzystwo Kulturalne.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo