KARTA UCZESTNIKA

Konkurs „Radlin 20 lat”

 

KARTA UCZESTNIKA /uczeń/

 1. Imię i nazwisko ………………………………………………….., klasa……..
 2. Szkoła:………………………………..
 3. Uczęszczam na zajęcia plastyczne w MOK, kółka plastycznego w szkole /podkreśl/, inne,

 jakie/ wpisz/……….………………………………………………………………………

Kategoria konkursu:

/podkreśl/

*  „Radlin w obiektywie” p.n. „To mi się podobo”

*  „Radlin w muzyce p.n. „My som stąd”.

*  „Radlin w poezji lub prozie” p.n. „ U nas w dóma”

*    Plastyczny p. n. „Mieszkom w Radlinie”

 

 1. Telefon kontaktowy e-mail  oraz adres do korespondencji: …………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 1. Złożenie karty oraz „prac” jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu
 2. Zgoda rodziców, opiekunów prawnych na udział w konkursie

                                                                                                       ……………………………………

                                                                                                                           / podpis/

 

 

.

KARTA UCZESTNIKA /dorosły/

 1. Imię i nazwisko …………………………………………………..

2.   Płeć:  M,    K

3.   Uprawiam określoną dziedzinę malarstwa: Tak   Nie

Kategoria konkursu:

/podkreśl/

*  „Radlin w obiektywie” p.n. „ To mi się podobo”

*  „Radlin w muzyce p.n. „My som stąd”.

*  „Radlin w poezji lub prozie” p.n. „U nas w dóma”

*    Plastyczny p. n. „Mieszkom w Radlinie”

 

 1. Telefon kontaktowy, e-mail oraz adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………
 2. Złożenie karty oraz „prac” jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu

 

……………………………….

 

                       podpis

Zadanie realizowane w ramach projektu „Prowadzenie Izby Regionalnej Miasta Radlin” dotowanego ze środków budżetowych Miasta Radlin

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo