REGULAMIN KONKURSU

Rok 2017

jest dla mieszkańców naszego miasta szczególny. Obchodzimy 20 rocznicę  ustanowienia, przywrócenia nam prawa do samostanowienia o sobie. Radlińskie Towarzystwo Kulturalne serdecznie zaprasza uczniów radlińskich szkół oraz mieszkańców do udziału w konkursach, w których każdy będzie mógł  dać wyraz własnych przeżyć, uczuć, to jak odbiera naszą „Małą Ojczyznę”.  

Organizator konkursu

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne / Izba Regionalna Miasta Radlin/

Cel konkursu:  współkształtować komponent emocjonalny postawy lokalnego patriotyzmu

Kategorie konkursu:

*  „Radlin w obiektywie”p.n. „To mi się podobo”

*  „Radlin w muzyce p.n. „My som stąd”.

*  „Radlin w poezji lub prozie” p.n. „U nas w dóma”

*    Plastyczny p. n. „Mieszkom w Radlinie”

Uczestnicy konkursu: uczniowie radlińskich szkół ora dorośli mieszkańcy Radlina

Regulamin:

            Prace w ramach konkursu „Radlin w obiektywie” p. n. „To mi się podobo” prosimy składać do 15.09.2017r. w Izbie Regionalnej Miasta Radlin /Sokolnia/,  w kopercie  średniej wielkości z umieszczonym godłem autora. Wkładamy do niej /3 zdjęcia  wraz z opisem i godłem autora na rewersie/ takie, które chciałbyś wysłać bliskim dla pokazania naszego miasta (formatu A6 /10 x  14,5 cm/  oraz w małej kopercie z godłem autora kartę uczestnika. Fotomontaż jest niedopuszczalny. Będziemy wdzięczni jeśli zdjęcia zostaną dostarczone w formie pliku elektronicznego w JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (zapis na CD lub DVD. Prace nie mogły brać udziału, i być nagradzane w innych konkursach

            Prace z godłem autora w ramach konkursu „Radlin w poezji lub prozie” p.n. „ U nas w dóma” prosimy składać do 15.09.2017r. w Izbie Regionalnej Miasta Radlin /Sokolnia/   w kopercie  średniej wielkości z umieszczonym godłem autora Wkładamy do niej utwór ( wiersz humorystyczny /o szkole, dorastaniu, o życiu/, wiersz o miejscu i jego umiłowaniu) lub ( list, opowiadanie o miejscu rodzinnym) oraz w małej kopercie z godłem autora  kartę uczestnika. Prace nie mogły brać udziału, i być nagradzane w innych konkursach

            Konkurs Radlin w muzyce p.n. „My som stąd” pieśni i piosenki wyrażającej miłość, przywiązanie do miejsca zamieszkania. Prosimy o złożenie karty uczestnika w Izbie Regionalnej Miasta Radlin do dnia 31.08.2017r /Sokolnia/. O miejscu i terminie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

Piosenki i pieśni nie mogły brać udziału, i być nagradzane w innych konkursach

            Konkurs plastyczny p.n. „Mieszkom w Radlinie” w dowolnej technice. Prace z godłem autora  na rewersie prosimy składać do 15.09.2017r. w Izbie Regionalnej Miasta Radlin /Sokolnia/ oraz w małej kopercie z godłem autora,  kartą uczestnika. Prace nie mogły brać udziału, i być nagradzane w innych konkursach

Ważne !!!

Zgłoszenie „prac” do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  • zamieszczanie ich w wystawie konkursowej podczas XIX Gali Radlińskich Spotkań z Kulturą, na stronie www RTK,  materiałach Izby Regionalnej Miasta Radlin z podaniem danych autora
  • zdjęcia, pliki, prace przechodzą na własność RTK
  • uczestnikom konkursu nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z konkursem

Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu:

* wszystkie prace, utwory będą podlegały ocenie Jury w  składach powoływanych  przez RTK dla danej kategorii konkursu.

* o wynikach konkursu wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną

Wyróżnienia

* Wszyscy uczestnicy /uczniowie/ otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki,  natomiast wyróżnieni w kategorii konkursu dyplomy, upominki i nagrodę rzeczową. Dorośli uczestnicy dyplomy uczestnictwa i upominki.

* Formą wyróżnienia prac, utworów będzie również ich wystawa, występ podczas XIX Gali Radlińskich Spotkań z Kulturą

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Prowadzenie Izby Regionalnej Miasta Radlin” dotowanego ze środków budżetowych Miasta Radlin

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo