LEKSYKON RADLIŃSKI

 

Prośba o włączenie się

 

do prac nad radlińskim leksykonem

 

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne wydało LEKSYKON RADLIŃSKI ‘Z tej i na tej ziemi’, zeszyt I pod redakcją pana Eryka Holony. Leksykon dostępny jest w Izbie Regionalnej Miasta Radlin, bibliotekach oraz radlińskich szkołach. Udostępniamy go dla Państwa również w wersji elektronicznej, gdyż pragniemy zwrócić się do mieszkańców, historyków oraz wszystkich zainteresowanych osób o wsparcie i pomoc w powstaniu kolejnego zeszytu i uzupełnieniu obecnego.

Cenne są wszelkie uwagi, spostrzeżenia do haseł z zeszytu I, gdyż w niektórych z nich występują luki z powodu niepełnych informacji do których nie udało się dotrzeć autorom np. brak imion rodziców, brak informacji o miejscu zgonu danej osoby itp.. Informacje będą uzupełnione po uzyskaniu wiarygodnych danych.

W planach Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego jest wydanie kolejnego zeszytu (II), będzie on podstawą wydania leksykonu w wersji końcowej w jednym woluminie w 2022 roku. Towarzystwo pragnie, aby zawierał on jak najwięcej haseł. Dlatego prosimy o udział w pracach zespołu opracowującego hasła lub też nawet nadsyłanie nazw haseł, jakie powinny się w nim znaleźć.

Zachęcamy do uczestnictwa w pracach zespołu (informacja o współautorach zostanie zamieszczona w zeszycie), przekazywania informacji w tym o sposobie pozyskania zdjęć, materiałów ikonograficznych, uzupełnienia danych itd.

O kontakt prosimy z Radlińskim Towarzystwem Kulturalnym: rtk@radlin.pl

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo