REGULAMIN IZBY

REGULAMIN

IZBY REGIONALNEJ MIASTA RADLIN

§ 1.

Izba Regionalna Miasta Radlin zwana dalej „Izbą” powstała z inicjatywy Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego i Urzędu Miasta Radlin na bazie eksponatów przekazanych przez mieszkańców Radlina i okolic.

§ 2.

Izba ma swoją siedzibę w Ośrodku Gimnastycznym im. Leszka Blanika, ul. Sokolska 6 w Radlinie –odrębne skrzydło od wschodniej strony obiektu oznakowane tablicami.

§ 3.

Celami działania Izby są:

- Cele strategiczne:

1. Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców miasta i regionu.

2. Podniesienie poziomu świadomości na temat historii, tradycji i kultury miasta i regionu.

3. Budowanie poczucia wspólnej tożsamości i dumy z przynależności do miejsca, grupy i narodu.

 

- Cele operacyjne:

1. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców oraz włączenie ich w proces tworzenia i rozwoju Izby.

2. Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców w obszarze historii i tradycji Radlina oraz regionu.

3. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców miasta na temat historii, tradycji i kultury Radlina oraz regionu.

4. Zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za pielęgnowanie tradycji, historii, kultury miasta i regionu oraz dbałości o artefakty.

5. Rozwój nowoczesnej Izby Regionalnej zaspokajającej potrzeby mieszkańców i rozwijającej się zgodnie z ich oczekiwaniami.

 

Cele realizowane są poprzez następujące działania:

1. Gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących historię i tradycje Radlina oraz regionu.

2. Gromadzenie informacji dotyczących historii regionu.

3. Organizowanie lekcji, wykładów, spotkań i konkursów tematycznych.

4. Urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych.

5. Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych –prezentacje multimedialne itp.

6. Włączanie się w organizację pikników, rekonstrukcji i inscenizacji historycznych związanych z Radlinem przy okazji festynów, obchodów rocznic, itp.

7. Współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi i pozarządowymi działającymi w mieście.

§4.

Izba realizuje swoje działania dzięki:

1. Środkom z budżetu Miasta Radlin w ramach konkursów grantowych,

2. Wsparciu finansowemu sponsorów.

3. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych m.in. z innych projektów.

4. Nieodpłatnym przekazywaniu eksponatów przez darczyńców.

5. Pracy społecznej członków Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz wolontariuszy.

§ 5.

Od stycznia 2015 r. Izba będzie dostępna dla zwiedzających w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 16:30-19:00 oraz w trzecią niedzielę miesiąca w godz. 15:00- 18:00, a także w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Informacja o godzinach otwarcia będzie umieszczona na drzwiach Izby, na podstronie internetowej RTK oraz na profilu Izby na Facebooku.

W celu ustalenia wizyty w Izbie w terminie innym niż godziny otwarcia należy skontaktować się z podmiotem prowadzącym Izbę min. 2 dni przed planowana wizytą pod nr tel: 504 606 343. Dotyczy to zarówno zwiedzających indywidualnie, jak i grup zorganizowanych, np. szkół.

Zwiedzanie Izby jest bezpłatne.

§ 6.

Ogólny nadzór nad działalnością Izby sprawuje Radlińskie Towarzystwo Kulturalne.

§ 7

Osobą odpowiedzialną za Izbę, jej mienie i zarządzanie, nadzór nad zbiorami, ewidencję eksponatów, jest Kustosz Izby Regionalnej Miasta Radlin zatrudniony przez  Radlińskie Towarzystwo Kulturalne.

§ 8

 Podmiot zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo