Wyszukiwarka
I N F O

RADLIŃSKIE  TOWARZYSTWO

KULTURALNE  zaprasza

mieszkańców Radlina do
Izby Regionalnej miasta

 

 

AKTUALNOŚCI


Zarząd Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz
Kapituła Wyróżnienia „Quality” uprzejmie informuje,
że zgodnie z Regulaminem Wyróżnienia Quality
wnioski o jego nadanie należy składać do Zarządu Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego, którego siedziba mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie przy ul. Mariackiej 9.
Wnioski należy zatem składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury zaadresowane na Radlińskie Towarzystwo Kulturalne lub przesłać pocztą
do dnia 30 września 2023 r.  Tym samym niepoprawne będzie jego składanie w innym miejscu np. Urzędzie Miasta.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że dla uzasadnienia danej kandydatury nie ma znaczenia ilość złożonych wniosków oraz ilość złożonych uzasadnień na jedną kandydaturę. Kapituła Wyróżnienia Quality, kieruje się bowiem merytoryczną zawartością uzasadnienia oraz faktycznymi walorami kandydatury.

Regulamin i wniosek > KATEGORIE.

 

 

 

 Album Radliński
/robocze założenia projektu/

        
Radlińskie Towarzystwo Kulturalne                                    Twórz z nami „Album Radliński”
Izba Regionalna miasta Radlina                           prosimy o wsparcie naszego pomysłu         
                                                                                               

Album Radliński                    

   Zasoby Albumu Radlińskiego  zawierają zbiór zdjęć – fotografii m.in. z rodzinnych archiwów, zakładów pracy, warsztatów, organizacji itd., na których  utrwalone zostały sceny – wydarzenia z życia mieszkańców historycznych części Radlina ( b. gmin Radlina, Biertułtów i Obszar) na przestrzeni lat 1900 (i wcześniej) do końca XX wieku. Odzwierciedlają miniony czas, a ich wykonanie miało miejsce  podczas ważnych wydarzeń rodzinnych, m. in.: ślubów, wesel, chrztu, urodzin, jubileuszy, spotkań, I komunii św., zdjęć dokumentujących udział w działaniach organizacji społecznych, przedstawiających okres nauki szkolnej, służby wojskowej, pracy zawodowej. Ciekawą kategorię stanowią zdjęcia, na których utrwalone zostały zajęcia codzienne w gospodarstwie domowym, w warsztatach, zakładach, na roli. Wszystkie stanowią źródło, wiedzy nie do przecenienia, nie sposób je opisać w sposób zadowalający. Każdy znajdzie  w nim (w albumie) to co go interesuje,  m. in.. widoki urokliwych miejsc, udokumentowane skutki kataklizmów, a nawet to jak zmieniała się moda. Udostępniając zgromadzone zasoby Albumu Radlińskiego żywimy nadzieję na to, że będą one sukcesywnie wzbogacanie przez mieszkańców naszego miasta. Pozwoli to ocalić od zapomnienia nasze ego – skąd przychodzimy  bez, którego nie ma przyszłości. Istotnym bowiem jest by zanim sięgniemy po nową przyszłość, warto zapewnić sobie nową przeszłość.

O pomyśle

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzi działalność w zakresie kultywowania różnorodnych form aktywności, kulturalnej i oświatowej, w tym przede wszystkim:

-         kultywowania i propagowania tradycji (miejscowych i regionalnych zwyczajów 
        i obrzędów);
-         gromadzenia zbiorów  dokumentujących wydarzenia historyczne i obyczajowe;
-         popularyzowania wiedzy o naszym mieście i regionie, publikowania
        w nakładach bibliofilskich opracowań - prac członków RTK i jej udostępnianie.

Jedną z możliwych form o znamionach źródłowego dokumentu są stare fotografie, na których utrwalone zostały dane odnoszące się do historii naszego miasta. Porządkując komody, szuflady napotykamy się na fotografie, o których nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, więc pozbywamy się ich. Ocalmy je od zapomnienia, a to co przedstawiają stanowi nieocenione źródło wiedzy oraz upamiętnienia dla tych wszystkich, którzy w przeszłości dostrzegają część teraźniejszości.

Kontakt           

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

ul. Mariacka 9

44-310 Radlin

Tel. 609 280 743

e-mail: rtk@radlin.pl

 

Klasyfikacja zbioru materiału ikonograficznego miejscowości:
Radlin , Biertułtowy, Obszary

Działy:

Widoki ogólne:

- zabudowania

- krajobrazy, przyroda-urokliwe miejsca

Budynki mieszkalne:

- wielorodzinne

- wolnostojące, jednorodzinne

Gospodarstwo domowe, rolne:

- w polu, na roli

- hodowla

- zajęcia gospodarcze

- zajęcia domowe

Obiekty sakralne:

- kościoły

- kaplice naziemne

- kapliczki i krzyże przydrożne

- kapliczki ogrodowe

- krzyże misyjne i cmentarne

- groty

- cmentarze

- inne

Życie religijne:

- eucharystia i nabożeństwa

- sakramenty

- święta kościelne

- pielgrzymki

- inne ( zgromadzenia, grupy, stowarzyszenia …)

Przemysł, rzemiosło:

- zakłady pracy

- warsztaty rzemieślnicze

- inne

Instytucje publiczne:

- urzędy

- szkoły, przedszkola,

- gospody, restauracje

- remizy

- dworce

- biblioteki

- świetlice,

- inne

Transport, komunikacja, handel:

- kolej

- drogi, mosty

- sklepy

Kluby, organizacje, stowarzyszenia:

- kluby sportowe

- młodzieżowe

- kulturalno – oświatowe

- hobbystyczne

- paramilitarne

- inne

Życie społeczne;

- służba wojskowa

- straż pożarna

- celebracja pamięci społecznej (święta państwowe i lokalne)

- inne

Zwyczaje i obrzędy:

- doroczne

- rodzinne

- inne

Na pamiątkę:

- w atelier fotograficznym

- upamiętnienia na zawsze

 

 

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
 • WIELKANOC 2023

  Alleluja, Alleluja!

  Wesoły nam dziś dzień nastał,

  Chrystus  zmartwychwstał.

  ***  

  Zaprawdę Zmartwychwstał !

   

  Z okazji  przeżywania Świąt Wielkanocnych

  życzymy duchowego ubogacenia, spokoju i radości,

  które  pozwalają dostrzec piękno małych rzeczy.

  Nadziei, która nie gaśnie kiedy marzenia

  wydają się być dalekie.

  Pokoju, który koi kiedy tracimy wszystko.

  Wiary w życie wieczne i spotkanie, 

  którą daje oparcie z przeżycia

  Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

   

    Wielkanoc 2023                                                     

  Członkowie i Zarząd

  Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego

   

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo