AKTUALNOŚCI

 Album Radliński
/robocze założenia projektu/

        
Radlińskie Towarzystwo Kulturalne          Twórz z nami „Album Radliński”
Izba Regionalna miasta Radlina      prosimy o wsparcie naszego pomysłu         
                                                                                               

Album Radliński                    

   Zasoby Albumu Radlińskiego  zawierają zbiór zdjęć – fotografii m.in. z rodzinnych archiwów, zakładów pracy, warsztatów, organizacji itd., na których  utrwalone zostały sceny – wydarzenia z życia mieszkańców historycznych części Radlina ( b. gmin Radlina, Biertułtów i Obszar) na przestrzeni lat 1900 (i wcześniej) do końca XX wieku. Odzwierciedlają miniony czas, a ich wykonanie miało miejsce  podczas ważnych wydarzeń rodzinnych, m. in.: ślubów, wesel, chrztu, urodzin, jubileuszy, spotkań, I komunii św., zdjęć dokumentujących udział w działaniach organizacji społecznych, przedstawiających okres nauki szkolnej, służby wojskowej, pracy zawodowej. Ciekawą kategorię stanowią zdjęcia, na których utrwalone zostały zajęcia codzienne w gospodarstwie domowym, w warsztatach, zakładach, na roli. Wszystkie stanowią źródło, wiedzy nie do przecenienia, nie sposób je opisać w sposób zadowalający. Każdy znajdzie  w nim (w albumie) to co go interesuje,  m. in.. widoki urokliwych miejsc, udokumentowane skutki kataklizmów, a nawet to jak zmieniała się moda. Udostępniając zgromadzone zasoby Albumu Radlińskiego żywimy nadzieję na to, że będą one sukcesywnie wzbogacanie przez mieszkańców naszego miasta. Pozwoli to ocalić od zapomnienia nasze ego – skąd przychodzimy  bez, którego nie ma przyszłości. Istotnym bowiem jest by zanim sięgniemy po nową przyszłość, warto zapewnić sobie nową przeszłość.

O pomyśle

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzi działalność w zakresie kultywowania różnorodnych form aktywności, kulturalnej i oświatowej, w tym przede wszystkim:

-         kultywowania i propagowania tradycji (miejscowych i regionalnych zwyczajów 
        i obrzędów);
-         gromadzenia zbiorów  dokumentujących wydarzenia historyczne i obyczajowe;
-         popularyzowania wiedzy o naszym mieście i regionie, publikowania
        w nakładach bibliofilskich opracowań - prac członków RTK i jej udostępnianie.

Jedną z możliwych form o znamionach źródłowego dokumentu są stare fotografie, na których utrwalone zostały dane odnoszące się do historii naszego miasta. Porządkując komody, szuflady napotykamy się na fotografie, o których nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, więc pozbywamy się ich. Ocalmy je od zapomnienia, a to co przedstawiają stanowi nieocenione źródło wiedzy oraz upamiętnienia dla tych wszystkich, którzy w przeszłości dostrzegają część teraźniejszości.

Kontakt           

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

ul. Mariacka 9

44-310 Radlin

Tel. 609 280 743

e-mail: rtk@radlin.pl

 

Klasyfikacja zbioru materiału ikonograficznego miejscowości:
Radlin , Biertułtowy, Obszary

Działy:

Widoki ogólne:

- zabudowania

- krajobrazy, przyroda-urokliwe miejsca

Budynki mieszkalne:

- wielorodzinne

- wolnostojące, jednorodzinne

Gospodarstwo domowe, rolne:

- w polu, na roli

- hodowla

- zajęcia gospodarcze

- zajęcia domowe

Obiekty sakralne:

- kościoły

- kaplice naziemne

- kapliczki i krzyże przydrożne

- kapliczki ogrodowe

- krzyże misyjne i cmentarne

- groty

- cmentarze

- inne

Życie religijne:

- eucharystia i nabożeństwa

- sakramenty

- święta kościelne

- pielgrzymki

- inne ( zgromadzenia, grupy, stowarzyszenia …)

Przemysł, rzemiosło:

- zakłady pracy

- warsztaty rzemieślnicze

- inne

Instytucje publiczne:

- urzędy

- szkoły, przedszkola,

- gospody, restauracje

- remizy

- dworce

- biblioteki

- świetlice,

- inne

Transport, komunikacja, handel:

- kolej

- drogi, mosty

- sklepy

Kluby, organizacje, stowarzyszenia:

- kluby sportowe

- młodzieżowe

- kulturalno – oświatowe

- hobbystyczne

- paramilitarne

- inne

Życie społeczne;

- służba wojskowa

- straż pożarna

- celebracja pamięci społecznej (święta państwowe i lokalne)

- inne

Zwyczaje i obrzędy:

- doroczne

- rodzinne

- inne

Na pamiątkę:

- w atelier fotograficznym

- upamiętnienia na zawsze

  

 

Zarząd Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Kapituła Wyróżnienia „Quality” uprzejmie informuje, że zgodnie z Regulaminem Wyróżnienia Quality wnioski o jego nadanie należy składać do Zarządu Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego, którego siedziba mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie przy ul. Mariackiej 9. Wnioski należy zatem składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury zaadresowane na Radlińskie Towarzystwo Kulturalne lub przesłać pocztą do dnia 30 września 2022r.  Tym samym niepoprawne będzie jego składanie w innym miejscu np. Urzędzie Miasta.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że dla uzasadnienia danej kandydatury nie ma znaczenia ilość złożonych wniosków oraz ilość złożonych uzasadnień na jedną kandydaturę. Kapituła Wyróżnienia Quality, kieruje się bowiem merytoryczną zawartością uzasadnienia oraz faktycznymi walorami kandydatury.

Regulamin i wniosek > KATEGORIE.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
 • Document-page-001(3).jpg

  DZIAŁANIA RTK W 2018 ROKU

  Zapraszamy do zapoznania się z planem działań Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego w 2018 roku.
  Osoby zainteresowane udziałem w wycieczkach, konkursach i innych imprezach proszone są o kontakt pod numerami telefonów, które umieszczone są przy konkretnym wydarzeniu.

 • I miejsce Marta Król

  KONKURS MUZYCZNY - MŁODE TALENTY RADLINA ROZSTRZYGNIĘTY

  „MŁODE TALENTY RADLINA”

  10 czerwca 2016 r. odbył się konkurs; udział wzięło 13 młodych radlinian grających na różnych instrumentach.

 • IMG_4587_kop.jpg

  ZMIANA W REGULAMINIE

  Informujemy, że z dniem 2 marca 2015 r. uległy zmianie zapisy paragrafu 5 Regulaminu Izby Regionalnej, w części dotyczącej dnia, w którym Izba jest dostępna dla zwiedzających. Dniem tym od dnia 2.03.2015 r. będzie czwartek. Pozostałe zapisy paragrafu piątego nie uległy zmianie.

 • Anna_Poloczek.jpg

  KUSTOSZ WYBRANY

  Miło nam poinformować, że w dniu 27 lutego 2015 r. wybrano Kustosza Izby Regionalnej Miasta Radlin.

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo