Wyszukiwarka
I N F O

RADLIŃSKIE  TOWARZYSTWO

KULTURALNE  zaprasza

mieszkańców Radlina do
Izby Regionalnej miasta

 

 

 

 

Album Radliński

 

 Album Radliński
/robocze założenia projektu/

        
Radlińskie Towarzystwo Kulturalne             Twórz z nami „Album Radliński”
Izba Regionalna miasta Radlina                   prosimy o wsparcie naszego pomysłu         
                                                                                               

Album Radliński                    

   Zasoby Albumu Radlińskiego  zawierają zbiór zdjęć – fotografii m.in. z rodzinnych archiwów, zakładów pracy, warsztatów, organizacji itd., na których  utrwalone zostały sceny – wydarzenia z życia mieszkańców historycznych części Radlina ( b. gmin Radlina, Biertułtów i Obszar) na przestrzeni lat 1900 (i wcześniej) do końca XX wieku. Odzwierciedlają miniony czas, a ich wykonanie miało miejsce  podczas ważnych wydarzeń rodzinnych, m. in.: ślubów, wesel, chrztu, urodzin, jubileuszy, spotkań, I komunii św., zdjęć dokumentujących udział w działaniach organizacji społecznych, przedstawiających okres nauki szkolnej, służby wojskowej, pracy zawodowej. Ciekawą kategorię stanowią zdjęcia, na których utrwalone zostały zajęcia codzienne w gospodarstwie domowym, w warsztatach, zakładach, na roli. Wszystkie stanowią źródło, wiedzy nie do przecenienia, nie sposób je opisać w sposób zadowalający. Każdy znajdzie  w nim (w albumie) to co go interesuje,  m. in.. widoki urokliwych miejsc, udokumentowane skutki kataklizmów, a nawet to jak zmieniała się moda. Udostępniając zgromadzone zasoby Albumu Radlińskiego żywimy nadzieję na to, że będą one sukcesywnie wzbogacanie przez mieszkańców naszego miasta. Pozwoli to ocalić od zapomnienia nasze ego – skąd przychodzimy  bez, którego nie ma przyszłości. Istotnym bowiem jest by zanim sięgniemy po nową przyszłość, warto zapewnić sobie nową przeszłość.

O pomyśle

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne Prowadzi działalność w zakresie kultywowania różnorodnych form aktywności, kulturalnej i oświatowej, w tym przede wszystkim:

-         kultywowania i propagowania tradycji (miejscowych i regionalnych zwyczajów 
        i obrzędów);
-         gromadzenia zbiorów  dokumentujących wydarzenia historyczne i obyczajowe;
-         popularyzowania wiedzy o naszym mieście i regionie, publikowania
        w nakładach bibliofilskich opracowań - prac członków RTK i jej udostępnianie.

Jedną z możliwych form o znamionach źródłowego dokumentu są stare fotografie, na których utrwalone zostały dane odnoszące się do historii naszego miasta. Porządkując komody, szuflady napotykamy się na fotografie, o których nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, więc pozbywamy się ich. Ocalmy je od zapomnienia, a to co przedstawiają stanowi nieocenione źródło wiedzy oraz upamiętnienia dla tych wszystkich, którzy w przeszłości dostrzegają część teraźniejszości.

Kontakt           

Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

ul. Mariacka 9

44-310 Radlin

Tel. 609 280 743

e-mail: rtk@radlin.pl

 

Klasyfikacja zbioru materiału ikonograficznego miejscowości:
Radlin , Biertułtowy, Obszar

 

 Zapraszamy do oglądania Album Radlińki

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo