Wyszukiwarka
I N F O

RADLIŃSKIE  TOWARZYSTWO

KULTURALNE  zaprasza

mieszkańców Radlina do
Izby Regionalnej miasta

 

 

 

 

INFORMACJE O RTK

U podstaw Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego leży tworzenie mikrokultury miasta Radlina i odnowa wspólnoty rdzennie śląskiej wraz z typowymi dla jej mentalności i tradycji wartościami a także dążność do pełnej realizacji własnej osobowości w ścisłym związku z regionem, zamieszkałych tu ludzi. RTK jest dobrowolnym stowarzyszeniem całkowicie niezależnym politycznie. Pragnie poprzez tworzenie kultury realizować wartości typowe dla Śląska. Wyjałowienie kulturowe, brak widocznej warstwy inteligencji śląskiej wynikające z czterdziestoletnich działań powojennych a także zagrożenie ekologiczne Śląska wpływają na to, iż Towarzystwo pragnie zjednoczyć ludzi wykształconych mieszkających w Radlinie i wywodzących się z niego, twórców, artystów, przedstawicieli rodzin kultywujących śląskie tradycje a także wszystkich Radlinian utożsamiających się z Ziemią Śląską.

Ważne miejsce w działalności Towarzystwa członkowie widzą we współpracy ze wspólnotami parafialnymi Radlina. Stowarzyszenie jest żywo zainteresowane nawiązaniem i podtrzymaniem kontaktów z innymi towarzystwami regionalnymi Śląska.

Siedziba:
44-310 Radlin ul.Mariacka 9 
telefon kontaktowy: 504 606 343 
e-mail: rtk@radlin.pl 
www.rtk.radlin.pl
 

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śl.

74 8468 0000 0010 0009 9727 0001

NIP 6472395150

REGON 240250946

KRS 0000002776

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
  • GENEZA RTK

    Potrzeba utworzenia Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego (RTK) zrodziła się około kwietnia, maja 1990 r. Okolicznością, która przyśpieszyła, a poniekąd wymusiła działania zmierzające w kierunku jego utworzenia, była próba przejęcia Domu Kultury i wykorzystania go do celów handlowo-biznesowych. Ważniejszym powodem była chęć poprawy sytuacji w zaniedbanej sferze kulturalnej w dzielnicy Radlin i wpływ na przemiany następujące również w dziedzinie samorządności.

  • STATUT TOWARZYSTWA

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo