GENEZA RTK

Potrzeba utworzenia Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego (RTK) zrodziła się około kwietnia, maja 1990 r. Okolicznością, która przyśpieszyła, a poniekąd wymusiła działania zmierzające w kierunku jego utworzenia, była próba przejęcia Domu Kultury i wykorzystania go do celów handlowo-biznesowych. Ważniejszym powodem była chęć poprawy sytuacji w zaniedbanej sferze kulturalnej w dzielnicy Radlin i wpływ na przemiany następujące również w dziedzinie samorządności.

Tworząc Towarzystwo ze słowem Radlin w nazwie, próbowano stworzyć właściwy grunt do odłączenia Radlina od Wodzisławia Śląskiego. Pomysł powołania omówiony został przez Jerzego Bednorza, Leszka Bednorza i Wojciecha Bednorza. Od maja do jesieni 1990 r. odbyły się około 4 spotkania, które zaowocowały tym, że w spotkaniu 17.10.1990 r. brało udział już 12 osób i zadeklarowano powołanie RTK. Statut Towarzystwa opracowano na bazie Rewalskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Przygotowany statut, listę założycieli i wniosek złożył w sądzie rejestrowym prawnik Krystian Lala i po poprawkach formalnych statutu doprowadził do rejestracji RTK w Sądzie Wojewódzkim w dniu 2.03.1991 r. Powstanie Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego było możliwe dzięki bogatym tradycjom kulturalnym Radlina, nawiązaniem do nich i próbą dorównania naszym przodkom w tej dziedzinie. Nasi rodzice i dziadkowie spełniali się poza pracą w kołach śpiewaczych (chóry), w kołach teatralnych (teatr prowadzony przez Pana Mandrysza), w stowarzyszeniu św. Józefa (potocznie w Józefku). Byli i tacy Radlinianie, którzy żyli własną twórczością - malarstwem czy rzeźbą. Utworzenie RTK było próbą odnalezienia tożsamości Radlinianina.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo